Асоціація
Дитячих Алергологів
України
(АДАУ)

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЇЯ, ОСНОВНОЮ МЕТОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ЯКОЇ, Є СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ НАУКОВИХ І ПРАКТИЧНИХ ПРОБЛЕМ В ГАЛУЗІ АЛЕРГОЛОГІЇ ТА ЗАХИСТ ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ
ПРО АДАУ

СТАТИСТИКА

ПО АЛЕРГІЧНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ У ДІТЕЙ

Загальна популяція (100%)
Алергічний риніт 35%

Алергічний риніт (АР) є однією з глобальних медико-соціальних проблем. Епідеміологічні дослідження останніх років свідчать, що 1/4 популяції людей світу страждають від АР. Поширеність цієї патології в європейських країнах, за даними різних авторів, становить від 23 до 30 % і з часом збільшується. Поширеність сезонного АР (1,0-40,0 % у загальній популяції) вища в дітей та підлітків, ніж у дорослих, у яких переважають симптоми цілорічного АР. Встановлено, що до пубертатного віку на АР частіше хворіють хлопчики, ніж дівчатка, у той час як у підлітків частота захворюваності має протилежну тенденцію

Загальна популяція (100%)
Бронхіальна астма 18%

Бронхіальна астма (БА) є однією з найбільш вагомих медико-соціальних проблем педіатрії, що обумовлено її поширеністю, суттєвим впливом на якість життя хворих, формуванням ранньої інвалідизації дітей та значними економічними втратами. За даними епідеміологічних досліджень, поширеність БА у світі коливається в межах від 1 до 18 %, а серед дитячого населення – від 5 до 10 %. В Україні протягом останніх десяти років, за даними офіцій ної статистики МОЗ України, прослідковується чітка тенденція до зниження показників захворюваності на БА у дітей на 17,1 % та поширеності – на 17,5 %

Загальна захворюваність на дерматози у дітей (100%)
Алергічні дерматози 50%

Алергічні захворювання (АЗ) є однією зі значущих проблем сучасної медицини. За даними ВООЗ, на них страждають 35% населення земної кулі. У дерматологічній практиці найбільш розповсюдженим алергозом є атопічний дерматит (АД). Про це свідчить щорічне зростання захворюваності в усьому світі. На АД страждають від 3 до 10% дитячого населення планети. У загальній структурі дерматозів його частка становить від 5 до 30%, а в структурі захворюваності на дерматози в дітей – від 20 до 50%

Загальна популяція дітей перших років життя (100%)
Харчова алергія 20%

Зростання кількості випадків алергічних захворювань у світі досягло таких масштабів, що їх часто називають «епідемією» ХХІ ст. На думку експертів ВООЗ, їх частота за останні три десятиліття зросла у 2-3 рази, а різноманітність їх проявів і клінічних форм лежить в основі багатьох гострих, рецидивних і хронічних захворювань. У дітей раннього віку найбільш поширеною є харчова алергія (ХА), яка коливається в межах 6–8% дітей і з віком зменшується, складаючи в дорослих близько 2%. ХА, що розвивається внаслідок харчової сенсибілізації, досягає в дітей перших років життя 15–20%

НОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію (VIII. ДОДАТКИ ДО УНІФІКОВАНОГО КЛІНІЧНОГО ПРОТОКОЛУ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ)

Додаток 1 до уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію» Для лікарів ЗОЗ, що надають первинну медичну допомогу, та лікарів-стоматологів Анкета-опитувальник для пацієнта Впишіть чи підкресліть Дата “______” _____________ 201__ р. Опитувальник Прізвище, ім’я, по-батькові ___________________________________________ стать (чол, жін) Дата народження_____________________ СКАРЖИТЕСЯ НА: напади ядухи (так,Continue reading →

1
Posted by adau in Протоколи, настанови, клінічні рекомендації, 0 comments

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію (VI. ІНДИКАТОРИ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ і VII. ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ, ВИКОРИСТАНИХ ПРИ РОЗРОБЦІ УНІФІКОВАНОГО КЛІНІЧНОГО ПРОТОКОЛУ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ​)

Форма 003/о – Медична карта стаціонарного хворого (Форма № 003/о), затверджена наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за №Continue reading →

0
Posted by adau in Протоколи, настанови, клінічні рекомендації, 0 comments

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію (V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОТОКОЛУ)

На момент затвердження цього уніфікованого клінічного протоколу засоби матеріально-технічного забезпечення дозволені до застосування в Україні. При розробці та застосуванні локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) (далі – ЛПМД (КМП)) має перевірятися реєстрація в Україні засобів матеріально-технічного забезпечення, які включаються до ЛПМД (КМП). 1. Для закладів, які надають первинну медичну допомогу 1.1. Кадрові ресурси ЛікарContinue reading →

0
Posted by adau in Протоколи, настанови, клінічні рекомендації, 0 comments

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію (IV. ОПИС ЕТАПІВ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ)

ІІІ. ОПИС ЕТАПІВ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 4.1. Етап формування підозри на медикаментозну алергію У якості АГ при МА можуть виступати практично будь-які ЛЗ, але серед них є ЛЗ з більш і менш вираженими сенсибілізуючими властивостями. За літературними і нашими власними даними, найчастіше МА викликають: антибіотики (серед них переважають бета-лактамні) – 40-50 %;  сульфаніламіди (до 40 %);Continue reading →

0
Posted by adau in Протоколи, настанови, клінічні рекомендації, 0 comments

пРАКТИКА

Практичний досвід лікаря алерголога, окрім власних спостережень і напрацювань, ґрунтується на знаннях, отриманих з різноманітних джерел:

Все вищезазначене зібрано та об’єднано в одній рубриці на порталі adau.allergo-ua.info

нАУКА

Алергологія без сумніву була і залишаться однією із самих прогресивних і іноваційних спеціальностей медицини:

  • Результати досліджень;
  • Технічні іновації;
  • Розробка сучасних ліків;
  • Теоретична база;

Лікарі, які постійно працюють за напрямом алергологія повинні завжди бути в курсі сучасних трендів та тенденцій. Рубрика – Наука, на порталі adau.allergo-ua.info підсумовує наукові данні з різноманітних професійних джерел. 

ПОДІЇ

ОПИТУВАННЯ

Лікарям спеціалістам необхідно вирішувати нагальні питання, які можуть поліпшити їх якість і ефективність роботи. Для цього необхідно виокремити теми, які допоможуть більш цілеспрямовано розвивати в рамках АДАУ для цього на сайті асоціації періодично оновлюються опитування лікарів

Які нагальні питання необхідно висвітлювати на сайті АДАУ
  • Додати свою відповідь

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК