Асоціація
Дитячих Алергологів
України
(АДАУ)

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЇЯ, ОСНОВНОЮ МЕТОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ЯКОЇ, Є СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ НАУКОВИХ І ПРАКТИЧНИХ ПРОБЛЕМ В ГАЛУЗІ АЛЕРГОЛОГІЇ ТА ЗАХИСТ ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ
ПРО АДАУ

СТАТИСТИКА

ПО АЛЕРГІЧНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ У ДІТЕЙ

Загальна популяція (100%)
Алергічний риніт 35%

Алергічний риніт (АР) є однією з глобальних медико-соціальних проблем. Епідеміологічні дослідження останніх років свідчать, що 1/4 популяції людей світу страждають від АР. Поширеність цієї патології в європейських країнах, за даними різних авторів, становить від 23 до 30 % і з часом збільшується. Поширеність сезонного АР (1,0-40,0 % у загальній популяції) вища в дітей та підлітків, ніж у дорослих, у яких переважають симптоми цілорічного АР. Встановлено, що до пубертатного віку на АР частіше хворіють хлопчики, ніж дівчатка, у той час як у підлітків частота захворюваності має протилежну тенденцію

Загальна популяція (100%)
Бронхіальна астма 18%

Бронхіальна астма (БА) є однією з найбільш вагомих медико-соціальних проблем педіатрії, що обумовлено її поширеністю, суттєвим впливом на якість життя хворих, формуванням ранньої інвалідизації дітей та значними економічними втратами. За даними епідеміологічних досліджень, поширеність БА у світі коливається в межах від 1 до 18 %, а серед дитячого населення – від 5 до 10 %. В Україні протягом останніх десяти років, за даними офіцій ної статистики МОЗ України, прослідковується чітка тенденція до зниження показників захворюваності на БА у дітей на 17,1 % та поширеності – на 17,5 %

Загальна захворюваність на дерматози у дітей (100%)
Алергічні дерматози 50%

Алергічні захворювання (АЗ) є однією зі значущих проблем сучасної медицини. За даними ВООЗ, на них страждають 35% населення земної кулі. У дерматологічній практиці найбільш розповсюдженим алергозом є атопічний дерматит (АД). Про це свідчить щорічне зростання захворюваності в усьому світі. На АД страждають від 3 до 10% дитячого населення планети. У загальній структурі дерматозів його частка становить від 5 до 30%, а в структурі захворюваності на дерматози в дітей – від 20 до 50%

Загальна популяція дітей перших років життя (100%)
Харчова алергія 20%

Зростання кількості випадків алергічних захворювань у світі досягло таких масштабів, що їх часто називають «епідемією» ХХІ ст. На думку експертів ВООЗ, їх частота за останні три десятиліття зросла у 2-3 рази, а різноманітність їх проявів і клінічних форм лежить в основі багатьох гострих, рецидивних і хронічних захворювань. У дітей раннього віку найбільш поширеною є харчова алергія (ХА), яка коливається в межах 6–8% дітей і з віком зменшується, складаючи в дорослих близько 2%. ХА, що розвивається внаслідок харчової сенсибілізації, досягає в дітей перших років життя 15–20%

НОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію (3.2. Для закладів, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу)

ІІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 3.2. Для закладів, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу Положення протоколу Обґрунтування Необхідні дії 1. Профілактика Специфічної профілактики не існує, чинники МА та перехресних алергічних реакцій наведені в пункті 4.1 розділу IV. Запобігання використанню підозрюваного в реакції ЛЗ, а також його аналогів та перехресно-реагуючих ЛЗ, до остаточного визначення. Обов’язкові: Проінформувати пацієнта проContinue reading →

0
Posted by adau in Протоколи, настанови, клінічні рекомендації, 0 comments

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію (Для закладів, що надають первинну медичну допомогу)

ІІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 3.1. ДЛЯ ЗАКЛАДІВ, ЩО НАДАЮТЬ ПЕРВИННУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ Положення протоколу Обґрунтування Необхідні дії 1. Профілактика Профілактика медикаментозної алергії розподіляється на заходи: 1. Загального порядку 2. Індивідуальні 1. Заходи загального порядку: – боротьба з поліпрагмазією; – зміна порядку роботи аптечних установ; – підвищення контролю за ЛЗ, що відпускаються без рецепта; – налагодження вContinue reading →

0
Posted by adau in Протоколи, настанови, клінічні рекомендації, 0 comments

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію (вступна частина)

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 30.12.2015 № 916 Вступ Основною метою цього уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги (УКПМД) є створення єдиної комплексної та ефективної системи надання медичної допомоги пацієнтам з медикаментозною алергією (МА). За формою, структурою та методичним підходом щодо використання вимог доказової медицини УКПМД відповідає вимогам «Методики розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованихContinue reading →

0
Posted by adau in Протоколи, настанови, клінічні рекомендації, 0 comments

ПРОГНОЗ ПИЛКУВАННЯ РОСЛИН ПО РЕГІОНАМ УКРАЇНИ

Наступного тижня в Україні, особливо – на Півдні та Південному Сході, – прогнозуються високі та надвисокі концентрації пилку амброзії. У помірних та великих кількостях спостерігатиметься й пилок полину. Докладніше http://allergo-ua.info

0
Posted by adau in Новини, 0 comments

пРАКТИКА

Практичний досвід лікаря алерголога, окрім власних спостережень і напрацювань, ґрунтується на знаннях, отриманих з різноманітних джерел:

Все вищезазначене зібрано та об’єднано в одній рубриці на порталі adau.allergo-ua.info

нАУКА

Алергологія без сумніву була і залишаться однією із самих прогресивних і іноваційних спеціальностей медицини:

  • Результати досліджень;
  • Технічні іновації;
  • Розробка сучасних ліків;
  • Теоретична база;

Лікарі, які постійно працюють за напрямом алергологія повинні завжди бути в курсі сучасних трендів та тенденцій. Рубрика – Наука, на порталі adau.allergo-ua.info підсумовує наукові данні з різноманітних професійних джерел. 

ПОДІЇ

There are no upcoming events at this time.

ОПИТУВАННЯ

Лікарям спеціалістам необхідно вирішувати нагальні питання, які можуть поліпшити їх якість і ефективність роботи. Для цього необхідно виокремити теми, які допоможуть більш цілеспрямовано розвивати в рамках АДАУ для цього на сайті асоціації періодично оновлюються опитування лікарів

Які нагальні питання необхідно висвітлювати на сайті АДАУ
  • Додати свою відповідь

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК