Асоціація
Дитячих Алергологів
України
(АДАУ)

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЇЯ, ОСНОВНОЮ МЕТОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ЯКОЇ, Є СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ НАУКОВИХ І ПРАКТИЧНИХ ПРОБЛЕМ В ГАЛУЗІ АЛЕРГОЛОГІЇ ТА ЗАХИСТ ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ
ПРО АДАУ

СТАТИСТИКА

ПО АЛЕРГІЧНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ У ДІТЕЙ

Загальна популяція (100%)
Алергічний риніт 35%

Алергічний риніт (АР) є однією з глобальних медико-соціальних проблем. Епідеміологічні дослідження останніх років свідчать, що 1/4 популяції людей світу страждають від АР. Поширеність цієї патології в європейських країнах, за даними різних авторів, становить від 23 до 30 % і з часом збільшується. Поширеність сезонного АР (1,0-40,0 % у загальній популяції) вища в дітей та підлітків, ніж у дорослих, у яких переважають симптоми цілорічного АР. Встановлено, що до пубертатного віку на АР частіше хворіють хлопчики, ніж дівчатка, у той час як у підлітків частота захворюваності має протилежну тенденцію

Загальна популяція (100%)
Бронхіальна астма 18%

Бронхіальна астма (БА) є однією з найбільш вагомих медико-соціальних проблем педіатрії, що обумовлено її поширеністю, суттєвим впливом на якість життя хворих, формуванням ранньої інвалідизації дітей та значними економічними втратами. За даними епідеміологічних досліджень, поширеність БА у світі коливається в межах від 1 до 18 %, а серед дитячого населення – від 5 до 10 %. В Україні протягом останніх десяти років, за даними офіцій ної статистики МОЗ України, прослідковується чітка тенденція до зниження показників захворюваності на БА у дітей на 17,1 % та поширеності – на 17,5 %

Загальна захворюваність на дерматози у дітей (100%)
Алергічні дерматози 50%

Алергічні захворювання (АЗ) є однією зі значущих проблем сучасної медицини. За даними ВООЗ, на них страждають 35% населення земної кулі. У дерматологічній практиці найбільш розповсюдженим алергозом є атопічний дерматит (АД). Про це свідчить щорічне зростання захворюваності в усьому світі. На АД страждають від 3 до 10% дитячого населення планети. У загальній структурі дерматозів його частка становить від 5 до 30%, а в структурі захворюваності на дерматози в дітей – від 20 до 50%

Загальна популяція дітей перших років життя (100%)
Харчова алергія 20%

Зростання кількості випадків алергічних захворювань у світі досягло таких масштабів, що їх часто називають «епідемією» ХХІ ст. На думку експертів ВООЗ, їх частота за останні три десятиліття зросла у 2-3 рази, а різноманітність їх проявів і клінічних форм лежить в основі багатьох гострих, рецидивних і хронічних захворювань. У дітей раннього віку найбільш поширеною є харчова алергія (ХА), яка коливається в межах 6–8% дітей і з віком зменшується, складаючи в дорослих близько 2%. ХА, що розвивається внаслідок харчової сенсибілізації, досягає в дітей перших років життя 15–20%

НОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

пРАКТИКА

Практичний досвід лікаря алерголога, окрім власних спостережень і напрацювань, ґрунтується на знаннях, отриманих з різноманітних джерел:

Все вищезазначене зібрано та об’єднано в одній рубриці на порталі adau.allergo-ua.info

нАУКА

Алергологія без сумніву була і залишаться однією із самих прогресивних і іноваційних спеціальностей медицини:

Лікарі, які постійно працюють за напрямом алергологія повинні завжди бути в курсі сучасних трендів та тенденцій. Рубрика – Наука, на порталі adau.allergo-ua.info підсумовує наукові данні з різноманітних професійних джерел. 

ПОДІЇ

 

25-26 квітня 2024 року Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання та практичні аспекти дитячої пульмонології та алергології: стандарти медичної допомоги»

 
 

 

 

ОПИТУВАННЯ

Лікарям спеціалістам необхідно вирішувати нагальні питання, які можуть поліпшити їх якість і ефективність роботи. Для цього необхідно виокремити теми, які допоможуть більш цілеспрямовано розвивати в рамках АДАУ для цього на сайті асоціації періодично оновлюються опитування лікарів

Які нагальні питання необхідно висвітлювати на сайті АДАУ
  • Додати свою відповідь

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК