УГОДА КОРИСТУВАЧА САЙТУ

Ця Угода Користувача (далі – Угода) між ГО «АДАУ» (далі – АДАУ) і Користувачем послуг веб-сайту adau.allergo-ua.info (далі – Сайту), являє собою правила використання Користувачем інформації та сервісів, що надаються Сайтом.

  1. Визначення:

Користувач – будь-яка людина, що пройшла реєстрацію в установленому порядку та отримала обліковий запис (логін і пароль) для доступу до Сайту.

Сайт – розташований за адресою adau.allergo-ua.info інформаційний ресурс.

Особисті дані – інформація, що дозволяє ідентифікувати Користувача, в тому числі контактна інформація, добровільно і безоплатно розміщується Користувачем на Сайті.

Адміністрація Сайту – група адміністраторів та модераторів сайту, що встановлює порядок використання Сайту, керуюча його роботою, яка контролює виконання Користувачами цієї Угоди.

Авторизація – це аутентифікація Користувача для надання йому прав на більш розширений доступ до інформації використання Сайту.

Модерація – процедура додаткової перевірки Користувача і опублікованої ним інформації на відповідність правилам Сайту.

  1. Права та обов’язки Користувача:

2.1. Дотримуватися цієї Угоду при роботі з Сайтом.

2.2. Не вводити в оману інших користувачів, АДАУ і Адміністрацію Сайту

2.3. Не створювати кілька облікових записів на Сайті, якщо фактично вони належать одній і тій же особі.

2.4. Вносити інформацію в усі блоки, відповідно смисловому призначенню блоків, текстове наповнення має відповідати правилам орфографії і пунктуації, в тексті не повинно бути зайвих скорочень і абревіатур, кожне речення в блоці має починатися з великої літери, розділові знаки повинні ставитися разом зі словом, за яким вони слідують, між словами повинні стояти одинарні прогалини, кожне речення має закінчуватися знаком «точка».

2.5. Не розміщувати недостовірну та/або неповну інформацію.

2.6. Не розміщувати інформацію, що суперечить чинному законодавству України.

2.7. Користувачеві забороняється:

2.7.1. Публікувати образи, нецензурні вислови, і інші матеріали, які завдають шкоди АДАУ або Користувачам.

2.7.2. Розміщувати інформацію, яка закликає до порушення територіальної цілісності України, визнання незаконних адміністративно-територіальних утворень на території України, що містить назви, символіку, пропаганду сепаратистських або терористичних організацій.

2.7.3. Використовувати Сайт для збору інформації про інших Користувачів.

2.7.4. Вибирати категорії виключно відповідно до тематики заголовка.

2.8. Користувач погоджується з тим, що несе повну відповідальність за інформацію, що розміщується ним на Сайті, в тому числі за відповідність її вимогам чинного законодавства України, дотримання авторських прав, санкціоноване використання найменувань фірм, використання логотипів, знаків для товарів і послуг (торгових марок) , а також за дотримання прав третіх осіб (користувачів) в зв’язку з розміщенням інформації на Сайті. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов’язаних з розміщеної Користувачем інформації, Користувач зобов’язується самостійно і за свій рахунок урегулювати такі претензії.

2.9. Користувач зобов’язується використовувати Сайт відповідно до цієї Угоди, а також відповідно до чинного та чинним законодавством України.

  1. Обмеження відповідальність:

3.1. АДАУ та адміністрація Сайту не несе відповідальності:

3.1.2. За зміст матеріалів, опублікованих Користувачами.

3.1.3. За заподіяння шкоди, збитку і будь-яких інших збитків, які можуть виникнути при використанні Сайту між Користувачами.

  1. Права АДАУ

4.1. АДАУ залишає за собою право:

4.1.1 Модифікувати Сайт на свій розсуд.

4.1.2. Поширювати інформацію за допомогою е-mail розсилки.

4.1.3. Змінювати інформацію, і терміни її надання.

4.1.4. Редагувати або видаляти матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті, якщо вони не відповідають умовам цієї Угоди і Правил розміщення на Сайті, завдають шкоди АДАУ або третім особам, а також на свій власний розсуд без вказівки причини. При цьому АДАУ здійснює таку дію без повідомлення Користувача

4.1.5. Вносити зміни в дану Угоду. Користувач вважається поінформованим про змінених умовах Угоди з моменту опублікування зміненого варіанту цієї Угоди на Сайті за адресою adau.allergo-ua.info

  1. Політика конфіденційності

5.1. Використання Сайту означає повну і безумовну згоду Користувача з цією Політикою конфіденційності та зазначеними в ній цілями і умовами обробки його персональних даних.

5.2. Користувач Сайту, розміщуючи свої персональні дані на Сайті і / або відправляючи інші подібні листи на електронні адреси компаній і / або інших користувачів сайту, добровільно надає АДАУ, а також авторизованим третім особам, які мають доступ до цього Сайту, свою безумовну згоду на обробку своїх персональних даних (які містяться в його резюме, повідомленнях та / або іншої інформації, зібраної і / або розміщується на Сайті і / або відправленої іншим Користувачам Сайту) відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Обробка Персональних даних включає в себе будь-які дії та / або сукупність дій, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням (реалізацією, передачею), а також видаленням Персональних даних за запитом Користувача.

 

5.4. Обсяг Персональних даних Користувача, по відношенню до яких здійснюється обробка і які можуть бути включені в бази персональних даних АДАУ, визначається як будь-яка інформація про Користувача (яка розміщена безпосередньо їм розміщених на Сайті і / або листах відправлених з його допомогою), яка стане відома АДАУ за допомогою Сайту, а також авторизованим третім особам, які використовують Сайт.

5.5. Згода Користувача на обробку його Персональних даних не вимагає від АДАУ додаткових повідомлень при передачі його Персональних даних третім особам відповідно до норм ст. 12 і 21 Закону України «Про захист персональних даних».

5.6. Метою збору, зберігання і обробки персональних даних Користувача є надання Користувачеві персоналізованих сервісів Сайту, в тому числі: доступ в Панель керування, авторизація, нагадування пароля, публікування і відправлення розсилки на вказану адресу, таргетування рекламних матеріалів, зв’язок з Користувачем, напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сайту, але не обмежена, надання послуг, і обробка запитів Користувача, а також залучення Користувача до маркетингових і іншим дослідження , Інформування про медичні препарати та послуги, в тому числі за допомогою розсилки інформаційних і рекламних матеріалів.

5.7. Приймаючи умови Політики конфіденційності, Користувач підтверджує, що йому зрозумілі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мета збору, зберігання і обробки його персональних даних. Користувач також дає згоду, що термін обробки його персональних даних є безстроковим.

5.8. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надані їм Персональні дані або їх частину, а також параметри їх конфіденційності, скориставшись функцією редагування і налаштування доступу до особистої інформації, а також вимагати від АДАУ повного видалення його аккаунта і всіх своїх Персональних даних з бази даних АДАУ

5.9. АДАУ не займається розглядом та вирішенням суперечок і конфліктних ситуацій, що виникають між Користувачами Сайту, проте залишає за собою право заблокувати Користувача в разі отримання від інших Користувачів мотивованих скарг на некоректну поведінку цього Користувача на Сайті.

  1. Інше

6.1. Угода набуває чинності з моменту натискання на кнопку «Реєстрація» на Сайті і діє протягом всього терміну використання Сайту.

6.2. Доступ до матеріалу Сайту надається Користувачеві виключно для особистого використання і ознайомлення. Без попередньої письмової згоди власників відповідних прав Користувач не має права використовувати, відтворювати, поширювати будь-яким способом, копіювати, публічно показувати, переводити, переробляти або використовувати будь-яким іншим способом у будь-яких інших цілях матеріали Сайту.

6.3. Умови п. 5 Угоди залишаються в силі після припинення дії цієї Угоди.

6.4. Після припинення дії Угоди, АДАУ продовжує зберігання реєстраційних даних Користувача.

6.5. Визнання недійсним одного з умов або положень цієї Угоди не є підставою для визнання недійсним будь-яких інших умов і / або положень Угоди.

6.6. Користувач погоджується, що в разі виникнення суперечок вони підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.